23 فروردين 1400 ساعت 12:15

مقدمه:

برنامه ریزی استراتژیک ،یک فرآیند مدیریتی است شامل هماهنگی قابلیت های سازمان با فرصت های موجود.این فرصت ها در طول زمان تعیین شده و برای سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری منابع سازمان روی آن بررسی می شود.

همانگونه که می دانیم تحلیل وضعیت موجود و پیش بینی وضعیت آینده در بخش‌های مختلف جامعه مستلزم داده‌های آماری دقیق، جامع و به روز است؛ بنابراین آمار و اطلاعات یکی از عوامل مؤثر و ضروری برای برنامه‌ریزی ، ارزیابی عملکردها و تصمیم‌گیری در سطوح مختلف مدیریت می باشد.لذا تدوین برنامه استراتژیک برای این واحد امری ضروری به نظر می رسد.

اهداف کلان:

-استقرار نظام یکپارچه آماری.

-استقرا نظام آمارهای ثبتی.

-ارتقاءکیفی آمار و اطلاعات تولید شده.

-استقرار داشبوردهای مدیریتی.

-ارتقاء فرهنگ آماری.

-توسعه گزارش های آماری از نظر کمی و کیفی.

-بهینه سازی ساختار و تشکیلات.

-تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز.

-ارتقاء منابع انسانی از طریق آموزش.

-بستر سازی مناسب جهت انجام پژوهش های آماری.

-توانمند نمودن کارکنان و مدیران و در استفاده بهتر از آمار و اطلاعات.

نقاط قوت:

-حمایت مدیران ارشد از توسعه آمار.

-تشکیل کمیته امار در دانشکده.

-حضور کارکنان توانمند و متعهد.

-تهیه ابزار داشبورد مدیریتی.

-دسترسی واحد آمار به سامانه های اطلاعاتی دانشکده.

-وجود رابطین آمار در واحدهای زیر مجموعه.

نقاط ضعف:

-موقتی بودن کارکنان واحد آمار به علت وضعیت استخدامی فعلی.

-نامناسب بودن چارت سازمانی فعلی.

-عدم وجود اتوماسیون آماری.

-عدم همکاری برخی از واحدهای زیر مجموعه در ارائه اطلاعات.

-عدم آگاهی برخی از مدیران و کارشناسان از اهمیت آمار.

-عدم وجود تعاریف یکسان و استاندارد اقلام آماری.

-ناکافی بودن فضای فیزیکی واحد آمار.

-عدم اختصاص اعتبار کافی به بخش آمار دانشکده.

 

 

 

نظرسنجی سایت

طراحی سایت چگونه است؟

آمار بازدید

امروز 6

دیروز 9

این هفته 6

این ماه 151

آمار بازدید کلی 9348

Template Design:Dima Group