23 فروردين 1400 ساعت 12:04

شرح وظایف و فعالیت‌ها

 1. كسب خط مشی اجرائی از رياست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یا مدیر مربوطه
 2. جمع آوری آمارهای کلیه واحدهای مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش بررسی وپیگیری نواقص آماری تا حصول نهایی
 3. مدیریت فرایندهای تهیه شاخص‌های دانشگاه شامل شاخص‌های هیات امنا، رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشورهای اسلامی، ارزیابی خُرد علم و فناوری و....
 4. مدیریت فرایند (کنترل، نظارت و صحت سنجی) گردآوری آمار و اطلاعات ثبت شده مربوط به فعاليت‌هاي بيمارستاني در منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی(بيمارستان‌هاي دانشگاهي،غیردانشگاهی، خصوصی، خیریه، نیروهای مسلح و ...) به صورت ماهانه
 5. تهیه گزارشات عملکردی واحد اعم از رسم نمودار ، تهیه اسلایدو..........
 6. انجام تجزیه و تحلیل آماری و بررسی نتایج آمارهای تهیه شده
 7. آموزش حضوری نمایندگان آماری بیمارستانهای دانشگاهی و غیر دانشگاهی در جهت استخراج صحیح شاخصها
 8. برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه کارشناسان آمار دانشگاه و برگزاری دوره بازآموزی برای تقویت دانش آماری کلیه رابطین
 9. طراحی و به روز رسانی دشبورد الکترونیک شاخص های آماری مربوط به ریاست دانشگاه
 10. تهیه دشبورد الکترونیکی شاخص‌های بیمارستانی بصورت ماهانه و ارسال به بیمارستان‌ها جهت مشاهده وضعیت موجود و پیش‌بینی آینده با استفاده از گزارشات آماری به صورت تجزیه و تحلیل داده‌ها، رسم نمودار و جدول به منظور مقایسه روند کار در طی سال‌های مختلف جمع‌آوری
 11. ایجاد بانک اطلاعات مربوط به دانشجویان، آموزش کارکنان
 12. تهیه و ارسال آمار و اطلاعات منطقه تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی سیرجان برای وزارت بهداشت
 13. پاسخگویی به نیازهای آماری مدیران دانشگاه
 14. انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق
 15. تهیه و تنظیم سالنامه آماری
 16. برگزاری جلسات تصمیم گیری آماری با رابطین آمار
 17. تهیه شاخص های آماری هر یک از معاونت های دانشگاه با همکاری معاونت های مربوطه و واحدهای زیر مجموعه و مستند کردن شاخص های مذکور
 18. تهیه شاخص های مدیریتی جهت استفاده مدیران، معاونین و رییس دانشگاه
 19. ارائه اطلاعات از طريق وب سايت دانشگاه و بروز رسانی مداوم سايت اداره آمار دانشگاه
 20. تهیه و تدوین برنامه راهبردی و جامع عملیاتی اداره آمار

نظرسنجی سایت

طراحی سایت چگونه است؟

آمار بازدید

امروز 6

دیروز 9

این هفته 6

این ماه 151

آمار بازدید کلی 9348

Template Design:Dima Group