معرفی واحد آمار

آمار و اطلاعات؛

قويترين ابزار جهت برنامه ريزی آينده،

ارزيابی عملکرد گذشته   

و تصميم گيری در سطوح مختلف مديريت است.      
(مقام معظم رهبری)

در جهان امروز آمار و اطلاعات جزو سرمایه‌های ملی هر کشوری محسوب می‌شود و پایه و اساس هر تحقیق، پژوهش، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی است. برنامه‌ریزان و کارشناسان برای تدوین برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نیاز به تهيه آمار و استخراج و تحليل داده‌هاي آن دارند که در واقع حركتي در جهت نظم دادن به امور در آينده است و براي همين است كه در جوامع پيشرفته،  داشتن اطلاعات و آمار بيش از پيش اهميت يافته است؛ بنابراین آمار و اطلاعات یکی از عوامل مؤثر و ضروری برای برنامه‌ریزی، ارزیابی عملکردها و تصمیم‌گیری در سطوح مختلف مدیریت است.

شفاف بودن آمار و اطلاعات نه تنها به تشديد اختلاف‌نظرها منجر نمي‌شود، بلكه جامعه را به سوي آرامش و همفكري بيشتر براي ايجاد آينده‌اي بهتر سوق مي‌دهد و در صورتي كه آمار قابل اطمينان باشد برنامه‌ريزي با مشكل روبرو نمي‌شود و امكانات موجود در راه درست به كار گرفته مي شود.

بدین منظور اداره آمار دانشکده علوم پزشکی سیرجان از اسفند 1396 فعالیت خود را به طور رسمی با عنوان اداره آمار در مدیریت آمار و فن‌آوری اطلاعات زیر نظر مستقیم ریاست محترم دانشکده آغاز نموده و در حال انجام فعالیت می‌باشد.

اداره آمار دانشکده علوم پزشکی سیرجان در راستای رسالت خود طی برنامه دقیق و منسجم تلاش دارد تا با ایجاد بانک‌های اطلاعاتی دقیق در خصوص شاخص‌های اصلی و مدیریتی مربوط به دانشکده علوم پزشکی، دسترسی به اطلاعات را آسان و صحت اطلاعات جمع آوری شده را تا حد امکان بالا ببرد.