28 مهر 1400 ساعت 20:18

تهیه سالنامه آماری دانشگاه:

         تهیه سالنامه آماری با هدف بایگانی و در دسترس عموم قرار دادن شاخص های مهم دانشگاه صورت می گیرد. در این راستا، شاخص های کلی و مدیریتی که نشر اطلاعات مربوط به آن ها حساسیت های مدیریتی نداشته باشد، با همکاری کارشناسان آمار معاونت ها انتخاب و اطلاعات سالانه ی آن ها در فرمتی مناسب جهت استفاده  کارکنان و مدیران تمامی واحد های دانشگاه، دانشجویان و محقیق ثبت و نگهداری می گردد.

 

   تجزیه، تحلیل و تهیه گزارش از اهم شاخص های آماری دانشگاه:

         از آن جا که ممکن است داده ها و شاخص های آماری قبل از تجزیه و تحلیل زبان شفاف و ساده ای برای استفاده کاربردی نداشته باشند، کارشناسان اداره آمار دانشگاه با توجه به آشنایی به علم آمار و حوزه ی کاری خود در دانشگاه علوم پزشکی به تجزیه و تحلیل این اطلاعات برای انتقال بهتر مفاهیم نهفته در داده ها می پردازند.

 

   ارائه اطلاعات آماری به واحدهای تابعه و سازمان های دیگر:

         از دیگر وظایف اداره آمار، ارائه داده ها واطلاعات مورد نیاز واحدها و سازمان ها و پیوند عملکرد معاونت ها و سازمان های مختلف در راستای اهداف کلی دانشگاه علوم پزشکی بوسیله ارائه داده هایی با سطح کیفیت قابل قبول می باشد.

نظرسنجی سایت

طراحی سایت چگونه است؟

آمار بازدید

امروز 13

دیروز 9

این هفته 32

این ماه 229

آمار بازدید کلی 11963

Template Design:Dima Group