25 تیر 1403 ساعت 13:30

تهیه سالنامه آماری دانشگاه:

         تهیه سالنامه آماری با هدف بایگانی و در دسترس عموم قرار دادن شاخص های مهم دانشگاه صورت می گیرد. در این راستا، شاخص های کلی و مدیریتی که نشر اطلاعات مربوط به آن ها حساسیت های مدیریتی نداشته باشد، با همکاری کارشناسان آمار معاونت ها انتخاب و اطلاعات سالانه ی آن ها در فرمتی مناسب جهت استفاده  کارکنان و مدیران تمامی واحد های دانشگاه، دانشجویان و محقیق ثبت و نگهداری می گردد.

 

   تجزیه، تحلیل و تهیه گزارش از اهم شاخص های آماری دانشگاه:

         از آن جا که ممکن است داده ها و شاخص های آماری قبل از تجزیه و تحلیل زبان شفاف و ساده ای برای استفاده کاربردی نداشته باشند، کارشناسان اداره آمار دانشگاه با توجه به آشنایی به علم آمار و حوزه ی کاری خود در دانشگاه علوم پزشکی به تجزیه و تحلیل این اطلاعات برای انتقال بهتر مفاهیم نهفته در داده ها می پردازند.

 

   ارائه اطلاعات آماری به واحدهای تابعه و سازمان های دیگر:

         از دیگر وظایف اداره آمار، ارائه داده ها واطلاعات مورد نیاز واحدها و سازمان ها و پیوند عملکرد معاونت ها و سازمان های مختلف در راستای اهداف کلی دانشگاه علوم پزشکی بوسیله ارائه داده هایی با سطح کیفیت قابل قبول می باشد.

نظرسنجی سایت

طراحی سایت چگونه است؟

آمار بازدید

امروز 6

دیروز 12

این هفته 6

این ماه 297

آمار بازدید کلی 29381

Template Design:Dima Group